Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej świetlicy z przeznaczeniem na mieszkanie chronione usytuowanego w Jędrzejowie, ul. Dojazd.

 

 

Wniosek nr 2

 

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku dawnej świetlicy z przeznaczeniem na mieszkanie chronione usytuowanego w Jędrzejowie, ul. Dojazd. Powstanie 7 mieszkań składających się z: pokoju dziennego, aneksu kuchennego,  łazienki,  przedsionka i wyposażenia. W piwnicy powstaną: gabinet rehabilitacyjny i lekarski, świetlica z zapleczem kuchennym, łazienki, magazyn, pomieszczenie porządkowe i techniczne. Wykonane zostaną: roboty budowlane, instalacyjne, przyłącza i zagospodaro-wanie terenu.

wstecz