Administracja i Obsługa

2006-05-30
adres: ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

 


 

Administracja i Obsługa przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.
adres: ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów
tel:
godz. urzędowania 7.30 - 15.30


 

 

Administracja i Obsługa dysponuje składnikami majątkowymi Gminy Jędrzejów, które przekazane zostały w administrowanie przez Urząd Miejski w Jędrzejowie. Nadzór nad Administracją i Obsługą sprawuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

 

Cel i przedmiot działalności:

 1. Administrowanie budynkami zlokalizowanymi na terenie miasta Jędrzejów:
  • przy ul 11 Listopada 33a i 33b (Urząd Miejski i Biblioteka)
  • przy ul. Reymonta 12
  • pl. Tadeusz Kościuszki 19 (Dom Handlowy „PIAST”)
 2. Zarządzanie Targowicą Miejską przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie.
 3. Zapewnienie sprawnego działania instalacji : elektrycznej, alarmowej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Gospodarstwo.
 4. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne.
 5. Planowanie remontów pomieszczeń biurowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
wstecz