Zakład Usług Komunalnych

2006-05-12
28-300 Jędrzejów ul. Reymonta 21 tel/fax (0-41) 386-73-80
  • Godziny pracy Zakładu - 7.00 - 15.00
  • Zakres działania Zakładu
    1. Administracja komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;
    2. Oczyszczanie miasta poprzez zamiatanie ulic, chodników i placów, wywóz śmieci, utrzymywanie parków i innych terenów zielonych;
    3. Świadczenie na rzecz organu założycielskiego i ludności robót remontowych, budowlanych, usług transportowych i innych stosownie do mozliwości Zakładu.
    4. Prowadzenie usług w zakresie szaletów miejskich.
wstecz