Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

2006-05-12
ul.B.Chrobrego 4 28-300 Jędrzejów tel. (0-41) 38621-72 041 38622-72

Zakład świadczy usługi zdrowotne dla ludności głównie z obszaru miasta i gminy Jędrzejów, w oparciu o złożone deklaracje tworzące tzw. listę aktywną pacjentów.

 

Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Jędrzejowie. Od 01.01.1999r. jednostka działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Źródłem finansowania działalności statutowej są zawarte kontrakty z NFZ.

 

Przedmiotem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawności profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych i w gabinetach szkolnych
  • badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, RTG
  • pielęgnacji osób nie wymagających hospitalizacji
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnia ginekologiczno-położnicza)
  • rehabilitacji leczniczej

 

W skład struktury Zakładu wchodzą: 

 

Przychodnia Rejonowa Nr 1
ul. 11 Listopada 26
tel. 041 3861169
      041 3861084
Czynna:
Poniedziałek-piątek
Godzina 800 -1800
Przychodnia Rejonowa Nr 2
ul.B.Chrobrego 4
tel. 041 3862172
       041 3862272
Czynna:
Poniedziałek-piątek
Godzina 800 -1800
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Prząsławiu, Prząsław 55
tel. 041 3857323
Czynna:
Poniedziałek-piątek
Godzina 730 –1505
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rakowie, Raków 41
tel. 041 3859018
Czynna:
Poniedziałek-piątek
Godzina 730 –1505
Poradnia Rehabilitacyjna w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113B
tel. 041 3863140
Czynna:
Poniedziałek-piątek
Godzina 800 -1800

 

wstecz