Centrum Kultury

2006-05-12
28-300 Jędrzejów, Al. Józefa Piłsudskiego 3 tel/ fax: (041) 386 12 68 Dyrektor: mgr Józef Straszak

Godziny Pracy: 800 - 2100
E-mail: poczta@dkjedrzejow.pl
www.dkjedrzejow.pl 

Centrum Kultury w Jędrzejowie jest komunalną instytucja upowszechniania kultury działającą w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską Uchwałą Nr II / 21 / 02 z dnia 12 grudnia 2002 r.
Realizując zadania określone w statucie nastawiony jest na upowszechnianie kultury i sztuki w zakresie: muzyki, filmu, fotografii, plastyki, teatru, tańca i folkloru.
Szczególną wagę przywiązujemy do edukacji artystycznej w środowisku młodzieży szkolnej. Przedłużający się kryzys gospodarczy naszego Państwa i zubożenie finansowe rodzin nie sprzyja uczestnictwu w kulturze zarówno w młodzieży jak i osób dorosłych. Dla Centrum Kultury oznacza to zmniejszenie się liczby organizowanych profesjonalnych odpłatnych imprez estradowych, teatralnych i wyświetlonych seansów filmowych.
Natomiast dużą popularnością cieszą się organizowane przez nas imprezy artystyczne z udziałem zespołów amatorskich i bezpłatne seanse filmowe dla dzieci wyświetlane w okresie ferii czy Dnia Dziecka.
Pracą Centrum Kultury w Jędrzejowie kieruje Dyrektor mgr Józef Straszak, a sprawy finansowe prowadzi Główna Księgowa Joanna Krupińska.
Działalność merytoryczną Centrum Kultury prowadzą instruktorzy:

  • Muzyka – Jerzy Jedliński
  • Plastyka – Ryszard Kasperek
  • Taniec – Danuta Ziółkowska
  • Teatr – Ireneusz Ślusarczyk
  • Kino i fotografia– Leszek Kowalski
  • Informatyk – Tomasz Osiński
wstecz