GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

2018-12-03
Miasta Jędrzejowa
 
 
KARTY ADRESOWE - STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

1. 89-59 Lasków 4
2. 89-59 Lasków 5
3. 89-59 Lasków 6
4. 89-59 lasków 7
5. 89-59 Lasków 8
6. 89-59 Lasków 9
7. 89-59 Lasków 10
8. 89-60 Mnichów  1 rej.
9. 89-60 Mnichów 2
10. 89-60 Mnichów 3
11. 89-60 Mnichów 4
12. 89-60 Mnichów 5
13. 89-60 Mnichów 6
14. 89-60 Podchojny 1
15. 89-60  Podchojny 2
16. 89-60 Lasków 1
17. 89-60  Lasków 2
18. 89-61 Brus 1
19. 89-61 Brus 2
20. 90-59 Prząsław 1
21. 90-59 Jędrzejów 17
22. 90-59 Jedrzejów 18
23. 90-59 Jędrzejów 19
24. 90-59 Jędrzejów 20
25. 90-59 Łączyn 3
26. 90-59 Łączyn 4
27. 90-59 Łączyn 5
28. 90-59 Łaczyn 6
29. 90-59 Łączyn 7
30. 90-60 Jędrzejów 3
31. 90-60 Jędrzejów 4
32. 90-60 Jedrzejów 5
33. 90-60 Jędrzejów 6
34. 90-60 Jędrzejów 7
35. 90-60 Jędrzejów -Jasionka 8
36. 90-60 Jędrzejów Jasionka 9
37. 90-60 Jędrzejów - Jasionka 10
38. 90-60 Jędrzejów 11
39. 90-60 Jedrzejów 12
40. 90-60 Jedrzejow 13
41. 90-60 jĘDRZEJÓW 14
42. 90-60 Jedrzejow 15
43. 90-60 Jedrzejów 16
44. 90-60 Lasków 3
45. 90-60 Podchojny 3
46. 90-60 Podchojny 4
47. 90-60 Podchojny  5
48. 90-60 Podchojny 6
49. 90-60 Kulczyzna 1
50. 90-60 Kulczyzna 2
51. 90-60 Kulczyzna 3
52. 90-60 Podlaszcze 1
53. 90-60 Podlaszcze 2
54. 90-60 Podlaszcze 3
55. 90-60 Podlaszcze 4
56. 90-60 Podlaszcze 5
57. 90-60 Gozna 12
58. 90-60 Gozna 13
59. 90-60 Raków 1 rej.
60. 90-60 Raków 2
61. 90-60 Raków 3
62. 90-60 Raków 4 rej.
63. 90-60 Raków 5
64. 90-60 Raków 6
65. 90-60 Raków 7
66. 90-60 Raków 8
67. 90-60 Raków 9
68. 90-60 Raków 10
69. 90-60 Raków 11
70. 90-60 Raków 12
71. 90-60 Raków 13
72. 90-60 Raków 14
73. 90-60 Raków 15
74. 90-60 Raków 16
75. 90-60 Raków 17
76. 90-60 Wolica 1 rej.
77. 90-60 Wolica 2
78. 90-60 Wolica 3
79. 90-60 Wolica 4
80. 90-60 Wolica 5
81. 90-60 Piaski 1
82. 90-60 Piaski 2
83. 90-60 Piaski 3
84. 90-61 Gozna 1
85. 90-61 Gozna 2
86. 90-61 Gozna 3
87. 90-61Gozna 4
88. 90-61 Gozna 5
89. 90-61 Gozna 6
90. 90-61 Gozna 7
91. 90-61 Gozna 8
92 .90-61 Chwaścice 1
93. 90-61 Chwaścice 2
94. 90-61 Chwaścice 3
95. Wólka 1
96. 90-61 Wólka 2
97. 90-61 Wólka 3
98. 90-61 Wólka 4
99. 90-61 Wólka 5
100. 90-61 Lścin 1
101. 90-61 Lścin 2
102. 90-61 Lścin 3
103. 90-61 Lścin 4
104. 90-61 Lścin 5
105. 90-61 Lscin 6
106. 91-59 Potok Wielki 1
107. 91-59 Potok Wielki 2
108. 91-59 Potok Wielki 3
109. 91-59 Potok Wielki 4
110. 91-59 Potok Wielki 5
111. 91-59 Potok Wielki 6
112. 91-59 Potok Wielki 7
113. 91-59 Potok Wielki 8
114. 91-59 Potok Wielki9
115. 91-59 Potok Wielki 10
116. 91-59 Potok Wielki 11
117. 91-59 Potok Wielki 12
118. 91-59 Potok Wielki 13
119. 91-59 Potok Wielki 14
120. 91-59 Potok Wielki 15
121. 91-59 Potok Wielki 16
122. 91-59 Potok Wielki 17
123. 91-59 Potok Wielki 18
124. 91-59 Potok Wielki 19
125. 91-59 Potok Wielki 20
126. 91-59 Potok Wielki 21
127. 91-59 Potok Wielki 22
128. 91-59 Potok Wielki 23
129. 91-59 Potok Mały 1
130. 91-59 Potok Mały 2
131. 91-59 Potok Mały 3
132. 91-59 Potok Mały 4
133. 91-59 Potok Mały 5
134. 91-59 Potok Mały 6
135. 91-59  Potok Mały 7
136. 91-59 Potok Mały 8
137. 91-59 Potok Mały 9
138. 91-59 Potok Mały 10
139. 91-59 Potok Mały 11
140. 91-59 Potok  Mały 12
141. 91-59 Łączyn 1
142. 91-59 Łączyn 2
143. 91-59  Łysaków Pod Lasem 1
144. 91-59 Łysaków Pod Lasem 2
145. 91-60 Łysaków Dziadówki 1
146. 91-60 Łysaków Dziadówki 2
147. 91-60 Łysakow Dziadówki 3
148. 91-60 Łysaków Kawęczyński 1
149. 92-60 Zagaje 1 rej.
150. 92-60 Zagaje 2
151. 92-60 Zagaje 3
152. 92-60 Zagaje 4
wstecz