Debata nt. obszaru rewitalizacji

W ramach opracowywanego przez Gminę Jędrzejów „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”, 24 sierpnia br w Centrum Kultury w Jędrzejowie, odbyła się debata na temat obszarów problemowych na terenie Gminy Jędrzejów oraz propozycji wyznaczenia terenu zdegradowanego  i terenu do rewitalizacji.

         Wbrew oczekiwaniom pierwsza debata nie cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie: Pani Marta Pędzik-Prawda – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej, Pan Grzegorz Maruszak – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, członkowie Zespołu ds. rewitalizacji oraz osoby fizyczne przy udziale firmy konsultingowej PPUH BaSz z Końskich (opracowującej na zlecenie Gminy Jędrzejów „Program Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”)...

 

Cały tekst informacji z debaty można pobrać w pliku poniżej.
wstecz