wejdz „Stop pożarom traw”
„Stop pożarom traw”

„Stop pożarom traw”

2017-04-05
Została uruchomiona strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl, na której znajduje się zestaw materiałów promocyjnych.
dowiedz się więcej

Rozstrzygnięcie konkursu

2017-03-31
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.
dowiedz się więcej

Informacja

2017-03-21
O organizowanych turnusach rehabilitacyjnych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń kasy.
dowiedz się więcej

RADA SPOŁECZNA ZPOZ

2017-03-20
W dniu 23 marca 2017 roku o godz. 14.00 (czwartek ) w sali nr 36 Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej ZPOZ.
dowiedz się więcej

Konkurs ofert - kultura

2017-03-09
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury w roku 2017
dowiedz się więcej