Rozstrzygnięcie konkursu ofert

2018-03-23
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
dowiedz się więcej

Konkurs ofert - kultura 2018

2018-02-20
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
dowiedz się więcej

Konkurs ofert na zadania w zakresie przeciwdziałalnia uzależnieniom i patologiom społecznym

2018-02-15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
dowiedz się więcej

Konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2018-01-30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
dowiedz się więcej

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2018-01-29
Terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2018/2019.
dowiedz się więcej