NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w 2023 r.

2022-12-30
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w 2023 r.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe posiadające na terenie miasta i gminy Jędrzejów  budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

1.       Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, unieszkodliwiania i transportu materiałów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
2.       Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe  będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
3.       Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie dokonały  czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów  zawierających azbest.

 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, pok. nr 12  w dniach 02.01.2023 r. do 31.01.2023r.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.jedrzejow.eu oraz pod numerami telefonów 41 3861010 wew. 148 i 168

 

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia oraz stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych.

 

UWAGA
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

 Burmistrz Miasta Jędrzejowa

 mgr Marcin Piszczek

 

wstecz