Informacja

2022-10-18
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są bezpłatne dyżury specjalistów.

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.

Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.

 

Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu październiku 2022 r., zawierający dodatkowe dyżury uruchomione w ramach VI Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Blue Heart:

 

- 20 października 2022 r. ( czwartek ) – dodatkowy dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 - w budynku OW „Caritas” w Jędrzejowie

- 24 października 2022 r. ( poniedziałek ) - dodatkowy dyżur adwokata w godz. 16:00 – 18:00 -  w budynku OW „Caritas” w Jędrzejowie

 

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalisty pracy z rodziną oraz pracownika socjalnego prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie,  przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

 

Ponadto, informacje o dyżurach specjalistów w poszczególnych miesiącach dostępne są również w postaci ogłoszeń: w siedzibie PCPR-u, w budynkach Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul 11-go Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9, w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie oraz w każdym miejsko-gminnym i gminnym ośrodku pomocy społecznej, a także zamieszczane są na stronie powiatu www.powiat.pl, na stronie pcpru pcpr.jedrzejow.pl i w prasie lokalnej.

 

wstecz