Zapraszamy do udziału w badaniu

2022-07-20
Koniunktura w rolnictwie AK-R

                

      Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Urzędu Statystycznego pod adresem:https://stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-ankieta-koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-15-29-07-2022,440,1.html .