Jakość powietrza

2019-07-22
Średnioroczne stężenie zanieczyszczeń powietrza dla Gminy Jędrzejów w latach 2014-2018

 

Zanieczyszczenie

Norma

Stężenie średnie roczne [μg/m3]

2014

2015

2016

2017

2018

Pył zawieszony PM2,5

Poziom dopuszczalny 25 μg/m3

20-26

21-25

15-22

19-23

23-24

Pył zawieszony PM10

Poziom dopuszczalny 40 μg/m3

22-36

22-37

20-32

20-35

32-33

Benzo(α)piren

Poziom docelowy 1 μg/m3

4,3-6,1

1,5-6,8

1,3-5,0

1,4-6,3

2,4-8,2

Dwutlenek azotu

Poziom dopuszczalny 40 μg/m3

11,0-15,0

9,0-22,0

8,0-17,0

7,0-15,0

12,0-16,0

Dwutlenek siarki

Poziom dopuszczalny 20 μg/m3

6,0-8,0

4,0-10,0

4,0-8,0

4,0-10,0

4,0-6,0

Benzen

Poziom dopuszczalny 5 μg/m3

1,1

0,6

0,8

1,2

0,7

Tlenek węgla

Norma określona dla stężeń 8h

451,0

422,0

389,0

379,0

426,0

 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

 

Dobowy System Monitoringu Jakości powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego dostępny jest na stronie:

 

 http://smjp.kielce.pios.gov.pl/index.php?page=raport-dobowy

wstecz