Wyniki konkursu ofert - sport

2017-03-06
Informujemy, że Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Informujemy, że Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego i przyznał dotacje dla:

 

ZADANIE I - POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ

 

  • Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów – 243 000 zł;
  • Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski Jędrzejów – 100 000 zł;
  • Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Skroniów Jędrzejów – 78 000 zł
  • Klub Sportowy „Elmar” – 9 000 zł

 

 

ZADANIE II - „SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE”

 

  • Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „Karima” Prząsław – zadanie pod nazwą „Popularyzacja łucznictwa i współzawodnictwo sportowe połączone z promocją Gminy Jędrzejów” –  2 800 zł.
  • Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego” – 6000 zł.
  • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka, Hufiec Jędrzejów – zadanie pod nazwą „53. Harcerski Rajd Ziemi Jędrzejowskiej” – 2600 zł.
  • Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie – zadanie pod nazwą „Organizacja mityngów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych” – 15000 zł.
  • UMKS „Nadir” – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – na zawody strzeleckie oraz zajęcia biegowe oraz organizację IV Biegu Lisów – 15 000 zł.
  • Jędrzejowski Klub Bokserski – na szkolenie zawodników oraz organizację imprez bokserskich – 8 600 zł
wstecz