Punkt konsultacyjno - informacyjny rządowego Programu - Czyste Powietrze

 

Punkt konsultacyjno - informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 33a

pok. nr 40 (III piętro)

28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 10-10

e-mail: czystepowietrze@umjedrzejow.pl

https://czystepowietrze.gov.pl/

 
INFORMACJA
 
O WDRAŻANIU P.P. „CZYSTE POWIETRZE” 
 
NA TERENIE GMINY JĘDRZEJÓW
 
DANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.

 
 
Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
Jędrzejów 1371 682 15 104 988,55 zł

 

 

Link do materiału: https://drive.google.com/file/d/15DMo5xF405At-D9MMencq5d432ayJCww/view