Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXX/258/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dl Gminy Jędrzejów na lata 2016-2022”

z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

wstecz