Ciepłe Mieszkanie

2023-06-06
Gmina Jędrzejów z dniem 06.06.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Jędrzejów. Nabór trwać będzie do 30.06.2023 roku, lub do wyczerpania alokacji

W ramach programu istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą Jędrzejów. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30.09.2024 r. 

Alokacja środków przeznaczona na nabór jest równa dotacji przyznanej Gminie Jędrzejów przez WFOŚiGW w Kielcach i wynosi 439. 500,00 zł.

 

Kwota dofinansowania planowana jest na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów końcowych dla 19 lokali mieszkalnych

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów.

 

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

  1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
  2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
  3. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Jędrzejów.

 

Dane kontaktowe do osób zajmujących się naborem: tel.: (41) 386 10 10 w. 145, e-mail: jolanta.pazera@um.jedrzejow.pl 

 

Szczegóły w załącznikach:

wstecz