Umowa podpisana

2022-10-19
Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł. na budowę monitoringu miejskiego.
Burmistrz Jedrzejowa Marcin Piszczek podpisał wczoraj umowę w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w ramach IV edycji rządowego programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.
 
Podpisana umowa pozwoli zrealizować projekt pn. "Bezpieczny Jędrzejów monitorowanie przestrzeni publicznej - etap I" na który Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 tys. złotych.
 
W ramach projektu monitoringiem miejskim zostanie objęty Plac im. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Kościelna. 
 
Jest to pierwszy etap budowy monitoringu miejskiego w Jędrzejowie, w przyszłym roku gmina będzie składać następny wniosek do w/w projektu, który pozwoli na jego rozbudowę.