Boisko wielofunkcyjne w Potoku Wielkim już cieszy uczniów

2022-09-13
Obiekt udało się wybudować dzięki działaniu i dofinansowaniu wielu instytucji i środowisk.

wstecz