Uroczystości patriotyczno-religijne

2019-09-20
Z okazji 80 rocznicy masakry, która miała miejsce 9 września 1939 r. w bramie kieleckiego więzienia.

Dnia 9 września 2019 r. w Kielcach przy ul. Zamkowej, pomimo silnej ulewy odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 80 rocznicy masakry, która miała miejsce 9 września 1939 r. w bramie kieleckiego więzienia. Podczas tych uroczystości oddano hołd 19 osobom (w większości żołnierzom WP) zamordowanym podczas masakry, a ponieważ ta masakra była wstępem do wielu zbrodni popełnionych w kieleckim więzieniu, dlatego uczestnicy uczcili również pamięć wszystkich rodaków (Polaków i Żydów) torturowanych i zamordowanych na terenie kieleckiego więzienia w l. 1939-1956, oraz ponad 1.000 rodaków wywiezionych z tego więzienia wprost na egzekucje w Kielcach i pod Kielcami oraz setek rodaków wywiezionych z tego więzienia wprost do obozów koncentracyjnych, wśród których znajdował się m.in. rektor Seminarium Duchownego w Kielcach i proboszcz kieleckiej katedry - Błogosławiony Ksiądz Józef Pawłowski (1890-1942), Który, po aresztowaniu został osadzony i torturowany w kieleckim więzieniu, a następnie został wywieziony do obozu koncentracyjnego Dachau i tam zamordowany.

 

         Wśród uczestników uroczystości był m.in. Pan Łukasz Stanek - członek Rady Miejskiej w Jędrzejowie, który reprezentował burmistrza Miasta Jędrzejowa Pana Marcina Piszczka i odczytał jego list skierowany do uczestników uroczystości, gdyż większość więźniów osadzonych w kieleckim więzieniu stanowili mieszkańcy dzisiejszego województwa świętokrzyskiego przywożeni w transportach głównie z Jędrzejowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia i Sandomierza. Ponadto w uroczystościach wzięła udział delegacja studentów Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także prezes Józef Telecki i poczet sztandarowy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Spożywczej w Kielcach (gdyż wśród zamordowanych więźniów było wielu rzemieślników), a także prezes Zdzisław Kowalski i członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach ubrani w repliki mundurów żołnierzy WP, którzy zaciągnęli wartę honorową przed Tablicą upamiętniającą ofiary masakry w 1939 r., przed którą uczestnicy złożyli kwiaty. Na koniec uroczystości, wszyscy przeszli na dawny dziedziniec więzienny, na którym gestapowcy rozstrzeliwali więźniów i tu złożyli kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym Bł. Księdza Józefa Pawłowskiego, zapalili znicze i wzięli udział w modlitwie w intencji wszystkich rodaków zamordowanych na terenie kieleckiego więzienia oraz wywiezionych stąd na śmierć, którą poprowadził ksiądz kan. dr Mirosław Cisowski - dyrektor Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej.

 

         Organizatorem uroczystości był zwykły kielczanin, a zarazem działacz społeczny i wnuk więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen - Adam W. Gorycki, który podczas uroczystości opowiedział dla zebranych o masakrze w 1939 r. i o zbrodniach popełnionych w l. 1939-1956 w kieleckim więzieniu, a także złożył przed wspomnianą Tablicą wieniec ozdobiony szarfą z napisem „Kielczanie Pamiętają”.

 

Relację przygotował

Adam W. Gorycki

 

wstecz