„Rozwój lokalny”

2019-08-05
Gmina Jędrzejów przygotowała wstępny wniosek do programu „Rozwój lokalny”, którego celem jest pozyskanie funduszy na przedsięwzięcia umożliwiające długofalowy rozwój miasta.

Jak wynika z opracowania przygotowanego w 2016 r. przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Jędrzejów znajduje się na 18 miejscu wśród 122 średnich miast w Polsce tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Nasilenie problemów jest tak duże, że miastu grozi silna utrata funkcji miejskich.

 

Pewną szansę na poprawę kondycji takich miast jak Jędrzejów jest możliwość uzyskania dofinansowania z ogólnopolskiego programu „Rozwój lokalny”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

W ostatnim czasie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs na dotacje (w ramach rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju) dla ośrodków, które znalazły się na wspomnianej liście 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (do podziału jest ok. 2,5 mld zł). Z szansy tej chce też skorzystać Jędrzejów, który przygotował projekt pt. „Jędrzejów – miasto tworzone od nowa”.

 

– Celem strategicznym projektu jest stworzenie otwartego miasta o wysokiej jakości życia mieszkańców i szybko rozwijającej się gospodarce, a przez to wypromowanie rozpoznawalnej marki miasta. Zamierzeń i rozwiązań zaproponowaliśmy bardzo dużo. Istotnym problemem ograniczającym rozwój Jędrzejowa jest niski stopień przedsiębiorczości oraz brak wykwalifikowanych pracowników. W ramach projektu chcemy uzbroić kolejne tereny inwestycyjne, wybudować hale produkcyjne, a tym samym stworzyć zachęcające warunki do lokowania biznesu – powiedział burmistrz Marcin Piszczek.

 

Projekt przewiduje realizację szeregu wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć. Oprócz działań wymienianych przez burmistrza w projekcie są m.in.: utworzenie laboratorium nowych technologii, kształcenie wykwalifikowanej kadry dla już rozwijającego się w mieście przemysłu hi-tech (m.in. wprowadzenie w szkołach technicznych i zawodowych kierunków uwzględniających nowoczesne technologie oraz organizacja szkoleń z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie), stworzenie przyjaznego otoczenia umożliwiającego przyciągnięcie pracowników (żłobki, przedszkola), poszerzenie opieki nad osobami starszymi (stworzenie centrum opiekuńczego dla osób starszych na bazie jednego z gminnych budynków, teleopieka i telemetria), polepszenie zaplecza rekreacyjnego (rozbudowa Pływalni Miejskiej o kompleks rehabilitacyjny), unowocześnienie systemu komunikacyjnego miasta (budowa południowej obwodnicy, przebudowa Rynku), ograniczenie niskiej emisji (rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej).

 

źródło: jedrzejowska.net

 

wstecz