Rozszerzenie jędrzejowskiej podstrefy KPT

2017-07-03
Rozszerzenie jędrzejowskiej podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne 40 ha stało się faktem.

"Kompleks 5"

Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 83, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4 przez punkty: 469, 472, 84 i 473 do punktu 96, położonego w narożniku działki nr 1/4. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 1/4 przez punkt 97 dochodzi do punktu 87, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 przez punkty: 475, 88, 479 i 89 do punktu 481, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/7. Z punktu 481 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1/7 do punktu 482, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 483, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 483. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 1/9, 1/11, 1/10, 1/5 i 1/1 przez punkty: 484, 74, 73, 86, 85, 72, 57, 58, 59, 60, 486, 71, 67, 478, 68 i 69 do punktu 83, od którego rozpoczęto opis.

 

"Kompleks 6"


Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów

Obszar 1

Granica biegnie po granicy działki nr 14 od punktu 221, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 220, 219, 218 i 217 do punktu 2, stanowiącego północny narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 1, 200, 198, 196, 194 i 192 do punktu 191, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 212 i 213 do punktu 221, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicy działki nr 16 od punktu 113, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 45, 47 i 49 do punktu 42, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 186, 187, 188, 189, 296 i 287 do punktu 211, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 209 i 208 do punktu 190, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, a następnie skręca na północ, i przez punkty: 299, 193, 195, 197 i 199 dochodzi do punktu 113, od którego rozpoczęto opis.
      
Obszar 3

Granica biegnie po granicy działki nr 10 od punktu 100, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 66, 65, 63 i 64 do punktu 62, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 114, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 50, 48, 46 i 44 do punktu 43, a następnie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 100, od którego rozpoczęto opis.

wstecz