Umowa podpisana

2017-07-03
Książe-Skroniów i Mnichów będą mieć sieć wodociągową.

Umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów” podpisali burmistrz Jędrzejowa, Marcin Piszczek oraz skarbnik gminy, Bożena Ciepluch w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

 

Szacowany koszt całości zadania to niecałe cztery miliony złotych z czego dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, czyli prawie dwa miliony złotych. Wstępna koncepcja budowy sieci wodociągowej jest już gotowa. Inwestycja ma zostać wykonana w trybie zaprojektuj i zbuduj. Teraz gmina musi ogłosić przetarg, a także przygotować kompletną dokumentację budowlaną.

 

Od momentu podpisania umowy z wykonawcą gmina będzie miała dwa lata na wykonanie całego zadania.

wstecz