Nowe mieszkania w Jędrzejowie

2017-04-21
W ostatnich 7 latach Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wydał 12 decyzji o warunkach zabudowy zezwalających na lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych...

W ostatnich 7 latach Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wydał 12 decyzji o warunkach zabudowy zezwalających na lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z których 9 zostało już zrealizowanych lub  w trakcie realizacji. Łącznie jest to ponad 150 mieszkań. Tylko przy al. Piłsudskiego powstają 4 nowoczesne bloki mieszkalne budowane systemem deweloperskim przez prywatnych inwestorów (jeden z budynków jest przebudowywany). Wiadomo również, że kolejne budowy są w planach inwestorów. Niezależnie od tego Gmina Jędrzejów czyni starania o uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków uczestnictwa w programie Mieszkanie +. Jest więc duża szansa, że stale rosnące zapotrzebowanie miasta na lokale mieszkalne uda się zaspokoić w wystarczającym stopniu.

Warto wspomnieć, że w tym samym okresie zostało wydanych aż  898 decyzji zezwalających na lokalizację domów jednorodzinnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

wstecz