Jest pre-umowa na budowę mieszkań chronionych!

2017-03-09
Wczoraj w imieniu Gminy Jędrzejów burmistrz Marcin Piszczek podpisał pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dla projektu pod nazwą „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd"

Wczoraj w imieniu Gminy Jędrzejów burmistrz Marcin Piszczek podpisał pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dla projektu pod nazwą „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”. 
W ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 zostaną wybudowane mieszkania chronione ta terenie kolejki wąskotorowej przy ul. Dojazd. W tym celu zostanie przebudowany budynek dawnego kolejowego domu kultury. 
Łączny szacunkowy koszt projektu wynosi 1 132 026,17 zł. Dofinansowanie wyniesie aż 962 222,24 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych! Po remoncie powstanie 7 mieszkań dla osób szczególnie potrzebujących opieki.
Przypominamy ubiegłoroczny materiał Telewizji Świętokrzyskiej na temat planów dotyczących utworzenia w naszym mieście mieszkań chronionych:

 

 

Na tej stronie można znaleźć informacje czym są i komu przysługują mieszkania chronione: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/27901

wstecz